Registracija blagovne znamke na Kitajskem - Inno Legal
Tina Baznik
Tina Baznik
03. maja 2022

Registracija blagovne znamke na Kitajskem


Kitajska se je zavezala k izboljšanju zaščite intelektualnih pravic in uvedla kar nekaj reform na področju prava intelektualne lastnine in varovanju osebnih podatkov. Kljub očitnim izboljšavam, pa kraje intelektualne lastnine še vedno povzročajo nepopravljivo škodo evropskim podjetjem. Praksa prisilnega prenosa tehnologij, s katerim se pogojuje sodelovanje in poslovanje na Kitajskem ter vztrajno kršenje zaščite blagovnih znamk je dolgo pereč sistemski problem, ki ga ni mogoče odpraviti čez noč. Pravočasna in pravilna zaščita intelektualne lastnine, je verjetno najpomembnejši dejavnik, ki odloči katero evropsko podjetje bo preživelo in uspelo na minskem polju kršenja prava intelektualne lastnine.
Zaščita blagovnih znamk je eden najpomembnejših korakov pri poslovanju na Kitajskem. Kitajska je znana po masovni izdelavi in prodaji ponaredkov. Številne znane blagovne znamke se soočajo s kršenjem zavarovanih blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, kar vzpodbuja prepričanje, da se na Kitajsko s težavo uveljavlja pravice intelektualne lastnine. Vendar pa analize delovanja in poslovanja tujih podjetjih na Kitajskem kažejo na pomanjkanje znanja in razumevanja o korakih, ki so potrebni za zaščito intelektualne lastnine, še preden podjetje vstopi na Kitajski trg.


REGISTRACIJA
Obstajata dva načina za pridobitev registracije blagovne znamke na Kitajskem. Prva je vložitev nacionalne prijave neposredno pri Nacionalni upravi za intelektualno lastnino LRK (»CNIPA«) na Kitajskem, druga pa je, vložitev mednarodne registracije pred Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO).

Registracija po navadi poteka brez problemov, razen v primerih, ko je blagovna znamka predhodno zavarovana. Registracija blagovne znamke poteka po principu ”prvi pride prvi melje” zato je priporočljivo, da podjetje znamko zavaruje še pred vstopom na Kitajski trg, sicer lahko kar hitro odkrije, da je blagovna znamka že v postopku registracije za isto ali podobno vrsto izdelka ali storitev.
Sistem, imenovan EUTMS, je prvo uradno orodje za poizvedovanje informacij o mednarodnih blagovnih znamkah na Kitajskem. Blagovne znamke je mogoče iskati s ključnimi besedami, kot so ime blagovne znamke, številka prijave in prijavitelja, kar omogoča pregled obstoječih registriranih znamk.

Zakon o blagovnih znamkah dovoljuje posameznikom ali subjektom, da vložijo vlogo za registracijo blagovne znamke, čeprav je treba vloge vložiti v kitajskem jeziku, vsa dokazila, kot so potrdila ali potrdila o dokumentih, pa morajo biti prevedena v kitajščino. Blagovna znamka v latinici ni samodejno zaščitena pred uporabo ali registracijo iste ali podobne blagovne znamke, napisane v kitajščini. Zato je poleg registracije blagovne znamke v latinici pomembna tudi registracija blagovne znamke s kitajskimi črkami. Običajno so blagovne znamke s kitajskimi znaki vložene neposredno na Kitajskem prek nacionalnega sistema.

PROIZVODNJA IZDELKOV
Izjemno pomembno je omeniti, da je potrebno pridobiti zaščito blagovne znamke tudi za izdelke, ki se jih zgolj proizvaja na Kitajskem.


OBSEG REGISTRACIJE

Hongkong, Macao in Tajvan ne bodo zaščiteni s kitajsko blagovno znamko. Te regije imajo drugačen pravni sistem in za pridobitev zaščite blagovne znamke bi bilo treba v teh regijah vložiti ločeno prijavo za blagovno znamko.

NOVOST

Kitajska zakonodaja o blagovnih znamkah navaja, da če v treh letih po registraciji znamke znamka ni bila uporabljena neprekinjeno brez utemeljenega razloga, lahko postane predmet postopka izbrisa.

Poznavanje pravnega sistema in postopka registracij omogoča tujim podjetjem, da se zavarujejo pred nevarnostmi Kitajskega trga. Pomembno je, da se registracijo registrira s pomočjo kvalificirane in uradne agencije, ki se ukvarja s prevodi in pripravo ustrezne dokumentacije.

Povzeto po: https://www.managingip.com/article/b1x3h004mmr5wj/new-trademark-law-enhances-trademark-protection-in-china in https://www.mondaq.com/china/trademark/1177876/new-guidelines-on-trade-mark-examination-in-china