Znanje podjetja ščitimo tako navzven kot tudi navznoter. Zaposleni so ambasadorji podjetja, ki pomembno vplivajo na uporabo in razvoj znanja v njem. Treba jim je pokazati, kako zaščititi to znanje in ga uporabiti za razvoj podjetja – z internimi pravilniki zaščitimo podjetje, pa tudi zaposlene in njihova delovna mesta.

Pripravimo:

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI