DPO je kot nekakšen varuh osebnih podatkov v organizacijah, kar pomeni, da skrbi za spoštovanje naših pravic glede osebnih podatkov. S svojo neodvisnostjo, podobno kot superheroji, bdijo nad skladnostjo z zakonodajo, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). To jim omogoča, da se izognejo morebitnim konfliktom interesov in zagotovijo najboljšo kakovost dela.

Kaj natančno DPO počne? Glavne naloge vključujejo obveščanje in svetovanje organizaciji in njenim zaposlenim o njihovih obveznostih glede GDPR in drugih zakonov o varstvu podatkov. Poleg tega DPO poskrbi, da se te politike dejansko upoštevajo, kar vključuje usposabljanje osebja, dodeljevanje odgovornosti, izvajanje revizij in vodenje evidenc osebnih podatkov.

DPO je tudi tisti, ki ga posamezniki, ki so prizadeti zaradi obdelave njihovih osebnih podatkov, in nadzorni organi pokličejo, kadar imajo vprašanja ali težave glede osebnih podatkov. To pa zahteva dobro razumevanje pravnih zahtev, tehnoloških rešitev in poslovnih procesov, ki so povezani z obdelavo osebnih podatkov.

Zato je pomembno, da je DPO oseba z ustreznim pravnim in tehničnim znanjem. Morali bi biti sposobni delovati neodvisno, brez navzkrižja interesov, kot pravi superheroj. Zato je izbira prave osebe za vlogo DPO ključna za zagotavljanje, da je vaša organizacija v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Vas zanimajo cene naših DPO paketov? Pridobite informacije na spletni strani https://varstvo-osebnih-podatkov.com/paketi

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI