V INNO Legal d.o.o vam pripravimo vse potrebne dokumente za razvoj, uporabo, trženje in varnost podatkov aplikacij. Svetujemo in sodelujemo lahko tudi v procesu pogajanj ne glede na to ali ste razvijalec programske opreme ali podjetje, ki bo za razvoj aplikacije najelo razvijalca.

OD RAZVOJA DO KOMERCIALIZACIJE MOBILNIH APLIKACIJ

V svetu, kjer brez mobilnih telefonov ne gre, so aplikacije eden temeljnih stebrov komunikacije. Hkrati pa so tudi velik pravni zalogaj za ponudnike, ki morajo urediti status aplikacij na trgu in uporabnike prepričati v varnost uporabe. V ta namen smo pripravili tri temeljne dokumente, ki urejajo uporabo, trženje in varnost podatkov aplikacij.

Od ustanovitve trgovine App Store družbe Apple Inc. leta 2008, so mobilne aplikacije nadvladale digitalno gospodarstvo in prehitele povpraševanje po namiznih aplikacijah. Od leta 2021 ponujata App Store in Google Play Store več kot 5 milijonov aplikacij. Na Kitajskem, kjer so Googlove storitve prepovedane in ima Apple manjši vpliv, so Huawei, Oppo in Tencent ustvarile dobičkonosen posel, ki predstavljaj kar polovico kitajskega tržnega deleža. Trg mobilnih aplikacij naj bi v obdobju 2022–2025 zrasel za 653,91 milijard ameriških dolarjev, zato ni presenetljivo, da je za razvijalce mobilnih aplikacij in podjetji, ki z njimi sodelujejo ključnega pomena zavarovati svoj posel.

Razvijanje mobilnih aplikacij predstavlja pomembno sredstvo za nastanek številnih poslovnih priložnosti ter možnost za ustvarjanje nove in izjemno pomembne intelektualne lastnine. Za varen in uspešen razvoj mobilnih aplikacij morajo razvijalci upoštevati številne pravne vidike.

Prvi korak k uspešnemu razvoju in lansiranju mobilne aplikacije na trg je zaščita intelektualne lastnine. Mobilno aplikacijo je mogoče zaščititi z avtorsko pravico, patentom, designom ter kot blagovno znamko zavarovati ime mobilne aplikacije, logo, slogan in ikone, ki so posebnost in distinktivna značilnost aplikacije. Poleg ustrezne zaščite intelektualne lastnine, se mora vaša pravna zaščita vzpostaviti pred začetkom razvoja in implementacijo spletnega mesta ali aplikacije in sicer s pogodbami o zaupnosti, ki se sklenejo med razvojno fazo ter se nadaljevati s sklepanjem pogodbenih razmerji, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.

Mobilna aplikacija je v osnovi programska oprema (angl.”software”) katere najpomembnejši element je izvorna koda, ki programsko opremo poganja. Avtor izvorne kode je tudi lastnik programske opreme in imetnik avtorske pravice. Vendar je za mnoge mobilne aplikacije potrebna skupina razvijalcev in implementacija programske opreme, ki prihaja iz različnih virov. V procesu razvoja se lahko uporabi odprtokodna programska oprema, za katero mora razvijalec pridobiti ustrezno licenco ali npr. elementi programske opreme, ki so bili predhodno uporabljeni v nekem projektu. V procesu razvijanja aplikacij je lahko avtorjev izvorne kode več, zato je nujno potrebno vedeti, kdo je lastnik programske opreme ter zavarovati delo in znanje vseh vpletenih. Razvijalci programske opreme najpogosteje vstopajo v stik s podjetji, ki jih najamejo z namenom razvoja mobilne aplikacije. Izjemno pomembno je, da podjetje preko pogodbenega razmerja pridobi lastništvo nad vsemi intelektualnimi pravicami programske opreme. Pisno določite kdo je lastnik kode in v primeru skupne lasti določite kakšne pravice ima vsak. V nasprotnem primeru pravice intelektualne lastnine pripadajo razvijalcu, kar lahko vodi v hude finančne in poslovne izgube.  

Preden se lahko podjetja med seboj in z razvijalci programske opreme pogajajo o različnih obvezah, omejitvah in pogojih poslovanja morajo imeti urejene tri temeljne dokumente, ki urejajo uporabo, trženje in varnost podatkov aplikacij.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Določajo pogoje naročnine, prekinitev naročnine, pogoje vzdrževanja, nadgradnjo in posodabljanje programske opreme

POGODBA O POGOJIH UPORABE

Pogodba o pogojih uporabw (angl.”Terms and Conditions”), je najpomembnejša narekovalka  odnosa med vašo mobilno aplikacijo in vašimi uporabniki. Zajema klavzule, ki vsebujejo pravila, zahteve in omejitve, s katerimi se mora uporabnik strinjati, da lahko uporablja vašo mobilno aplikacijo. Določila in pogoji, omogočajo ponudnikom mobilne aplikacije zaustaviti žaljive uporabnike, prekiniti dostop ali račune po lastni presoji ter uveljaviti pravila in smernice. Čeprav se lahko intelektualno lastnino pogodbeno zavaruje na različne načine, je vključitev klavzule, ki zavaruje intelektualno lastnino v pogodbo o določilih in pogojih izjemno koristna,  saj ščiti vašo intelektualno lastnino pred uporabniki. Uporabniki so tako že pred začetkom uporabe aplikacije seznanjeni,  da je vaša vsebina zaščitena v skladu z zakoni intelektualne lastnine in vedo česa ne smejo storiti z vašo zaščiteno vsebino. Pogodba o pogojih uporabe se običajno razlikujejo med aplikacijami glede na naravo aplikacije, načina njenega delovanja in funkcije, ki jih izvaja. Na primer aplikacija, prek katere se kupuje blago, ima lahko v svojih določilih in pogojih klavzule, ki obravnavajo vprašanja, v zvezi s prodajo blaga, dostavo blaga, povračila itd…

Pogodba o določilih in pogojih aplikacije mora torej vsebovati jasna pravila, s katerimi se izognete pritožbam potrošnikom ali pravnim sporom, s kvalitetno pripravljeno pogodbo pa med drugim pridobite tudi zaupanje svojih uporabnikov.

 POLITIKA ZASEBNOSTI

Ko govorimo o varnosti in zaupanju uporabnikov ter ponudnikov govorimo o pomembnem dokumentu, t.i. politiki zasebnosti. Politika zasebnosti za mobilne aplikacije je pravno zavezujoč dokument, ki morajo biti razumljivi in vidni vsakemu uporabniku. V politiki zasebnosti mora ponudnik pojasniti kako mobilna aplikacija zbira, hrani in uporablja podatke svojih uporabnikov, ki omogočajo osebno identifikacijo. Razvijalci imajo pravno dolžnost, da ohranijo zasebnost uporabnikov, ki je v skladu z državnimi in mednarodnimi zakoni, zato za resnično učinkovito politiko zasebnosti nujno potrebujete pravno pomoč

LICENCIRANJE

Za trženje aplikacije ni dovolj zgolj zaščita intelektualne lastnine. Najučinkovitejši način trženja aplikacije predstavlja licenciranje, saj omogoča nadzor imetnika nad dostopom aplikacije in pridobitev številnih ugodnosti, ne da bi pri tem imetnik izgubil lastništvo nad svojo programsko opremo in mobilno aplikacijo. Kaj je vključeno v vašo licenčno pogodbo za mobilne aplikacije, se bo razlikovalo glede na to, kaj je vaš cilj. Nespametno si je ”sposoditi” licenčno pogodbo za mobilne aplikacije nekoga drugega, ker (a) vas verjetno ne ščiti v celoti in vam v celoti ne uspe realizirati vaših ciljev, želj in (b) morda kršite avtorske pravice osebe, ki je ustvarila licenco.

Pogosto imetniki pravic svoje ustvarjene vsebine ne želijo predati za prosto dostopno uporabo, zato morajo razvijalci programske opreme pridobiti dovoljenje za uporabo avtorsko zaščitene vsebine preko licence. Razvijalci programske opreme se pogosto ne zavedajo, da bi se bilo pametno pogajati z imetniki pravice o pogojih uporabe avtorsko zaščitene vsebine, ki bi se uporabila z namenom razvoja aplikacije. V procesu pogajanja o pogojih licence je koristno poznati interese imetnika pravic, njihovo trenutno prakso izdajanja dovoljenj in ali uporabljajo standardne licenčne pogoje itd., ter ustrezno predstaviti vaše interese.

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI