Paket IT vključuje tri najbolj osnovne, a hkrati najbolj pomembne predloge dokumentov, s katerimi lahko podjetja takoj uredijo odnos in potek dela s svojimi naročniki/izvajalci pri razvoju programske opreme in vzdrževanju. S tem paketom boste zaščitili svoje IT dejavnosti in svojim naročnikom omogočili jasno poslovanje.

Paket IT je posebej priporočljiv za podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem IT ali potrebujejo storitve in podporo IT-ja.

V paketu prejmete:

ENOSTAVNA POGODBA ZA SAAS. Z njo uredite poslovni odnos pri uporabi vaših IT rešitev

KAJ NUJNO POTREBUJETE PRED ZAČETKOM VSAKEGA IT PROJEKTA?

Ali je za komercializacijo vaše tehnologije ali storitve nujno potrebna programska oprema, vendar nimate dovoljšnega znanja, da bi jo razvili sami? Ste najeli razvijalca programske opreme, vendar ne veste kdo je sedaj lastnik izvorne kode? Morda ste programsko opremo implementirali, vendar ugotovili, da je ta po nekaj mesecih prenehala delovati zaradi motenj in napak pri delovanju ter napačnih programskih nastavitev, ki jih je izvedel izvajalec, vendar vam izvajalec ne povrne nastale škode ali vam nudi pomoč pri odpravi napak? Ste razvijalec programske opreme, ki je sodeloval pri določenem projektu, vendar ne veste, če izvorno kodo lahko uporabite za druge projekte?

Vprašanja se kar vrstijo, zato ni presenetljivo, da so pravni spori na področju informacijske tehnologije in industrije programske opreme izjemno pogosti. Ne glede na to ali ste naročnik programske opreme ali razvijalec programske opreme, je pogodba o razvijanju programske opreme ključna za nemoteno in uspešno sodelovanje. Dobro napisana pogodba določi pričakovanja že na začetku sodelovanja, zmanjša možnost za nastanek dragih pravnih sporov in naslovi potencialne težave, še preden se pojavijo.

INNO Legal d.o.o je vodilno podjetje, ki se ukvarja s pravom intelektualne lastnine na področju informacijskih tehnologij in programske opreme tako v Sloveniji kot Evropi.

Nudimo vam:

KAJ JE POGODBA O RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME?

Pogodba o razvoju programske opreme je pogodba o storitvah, sklenjena med podjetjem (v nadaljevanju naročnik) in razvijalcem (v nadaljevanju izvajalec) programske opreme, v skladu s katerim se razvijalec programske opreme zaveže izdelati programsko opremo. S to pogodbo pogodbeni stranki določita vrsto, obseg in vrednost del, ki jih je izvajalec dolžan opraviti v sklopu razvijanja programske opreme za naročnika.  

Pogodba o razvoju programske opreme določa obseg in stroške projekta, pravice intelektualne lastnine, zaupnost, meritve uspeha, časovne okvire in garancije za ustrezno delovanje programske opreme. Ker je razvoj programske opreme dinamičen proces, pogodbe o razvoju programske opreme poskušajo zajeti fleksibilno naravo razvoja programske opreme in potreb, želj in interesov tako naročnikov kot izvajalcev. Vendar pa ravno ta fleksibilnost lahko vodi do nezadostne zaščite za obe strani in manj gotovosti glede ključnih vprašanj kot so npr. vzdrževanje, težave in lastništvo izvorne kode, varovanje poslovnih skrivnosti in občutljivih informacij, itd. zato je za nemoten in kvaliteten projekt razvoja programske opreme nujno potrebno skrbno spremljanje in svetovanje specializirane pravne službe.

Kršenje pravic intelektualne lastnine je najpogostejši predmet pravnega spora v procesu razvijanja programske opreme. Razvoj programske opreme je t.im. ”work for hire”, zato je ključno, da se v pogodbi o razvoju programske opreme vključi prenos intelektualnih pravic izvajalca na naročnika. Pravice se lahko prenesejo v celoti ali pa se jih licencira.

Izvajalci v proces razvoja programske opreme pogosto vključijo delo ali materiale, ki so jih zasnovali še pred začetkom sodelovanja v projektu. Na takšen način sebi in naročniku prikrajšajo čas in denar. Izjemno pomembno je, da naročnik razume kaj tovrstna dela pomenijo za končni produkt ali storitev in kakšna so tveganja. Zaradi kompleksne in dinamične narave industrije programske opreme obstaja velika verjetnost, da izvajalec s katerim sodelujete, sodeluje s tretjimi strankami, uporablja njihove avtorske pravice in patente ali pa jih vede ali nevede zlorablja. V takšnem primeru je vaše sodelovanje z izvajalcem lahko avtomatično prepleteno z delom in intelektualnimi pravicami tretjih strank, za kar morate pridobiti ustrezne licence drugače lahko odgovarjate za kršitve. Pri INNO Legal d.o.o. preverimo ali ima izvajalec ustrezne avtorske pogodbe, pogodbe o zaposlitvi in ne krši že obstoječih patentov. Na takšen način vas zavarujemo pred neprijetnimi posledicami, ki lahko kot strela z jasnega prekinejo celotni projekt ali ogrozijo vaš končni produkt ali storitev.

Sodna praksa doma in po svetu, kaže, da je lastništvo izvorne kode eden pogostejših predmetov pravnega spora, saj marsikateri naročnik zmotno misli, da z nakupom programske opreme pridobi lastništvo nad izvorno kodo, ali pa je zaradi potrebe po hitrem razvoju programske opreme pogajanje na tem področju preprosto prezrto.

Če ste naročnik programske opreme in niste pridobili lastništva nad izvorno kodo ste:

Izvirna koda je po navadi zaščitena z avtorsko pravico, kar pomeni, da je lastnik izvirne kode v prvi vrsti razvijalec programske opreme. V primeru, da programsko opremo razvije vaš zaposleni, je primerno, da lastništvo nad izvorno kodo dodatno zavarujete v pogodbi o zaposlitvi. 

Če ste razvijalec programske opreme obstaja velika verjetnost, da ste svojo konkurenčno prednost v obliki programske opreme in izvorne kode predali naročniku in jo izgubili po prenizki ceni.

HITRO IN KAKOVOSTNO

 V osrčju vsakega poslovanja in sodelovanja je KAKOVOST, ČAS in ZAUPANJE.

Dobro sestavljena pogodba o razvoju programske opreme vam omogoča ravno to; da v dogovorjenem časovnem okvirju pridobite kar se da kakovostno programsko opremo, pogodba o razvoju programske opreme vas tako tako zaščiti pred izgubami in pravnimi spori.

Velik izziv za izvajalce so namreč zamude pri implementaciji programske opreme in zamude pri plačilih do katerih pride zaradi novih želj, ciljev in navodil s strani naročnika. Do pravnih sporov vodijo nestrinjanja glede kakovosti končnih rezultatov projektov, pomanjkljivih kriterijev za oceno končnih rezultatov in pomanjkanje testnih procedur. V INNO Legal d.o.o. v sodelovanju z obema strankama pomagamo pri pripravi specifikacij, ki jasno opisujejo delo, stopnjo kakovosti in čas, ki ga je treba opraviti po pogodbi.

Nič več obljub in nerealnih pričakovanj o končnem rezultatu.

 Izziv je še večji, kadar izvajalec projekta ne izvede sam, ampak zaposli podizvajalce. V tem primeru se lahko pripravi pogodba IT, ki vsebuje več ponudnikov in izvajalcev, ki so odgovorni za posamezne dele projekta.

 Pod kakovost spada tudi dolgoročno učinkovito delovanje programske opreme

Predstavljajte si, da v programski opremi vašega izdelka pride do napake, na vaše podjetje se obrnejo zaskrbljeni uporabniki, vi pa nimate dovolj znanja, ne sredstev za ustrezno diagnostiko in popravilo napake. Po pomoč se obrnete na vašega izvajalca programske opreme, ki je zelo zaseden v drugih projektih in se izogiba izvedbe potrebnih popravil. Ta črni scenarij vodi v hude finančne izgube, kot naročnik pa ste tako prepuščeni samim sebe. Vzdrževanje programske opreme je kritičen del razvojnega cikla programske opreme. Tudi največja prizadevanja za izdajo programske opreme, ki bi delovala brez napak ne morajo garantirati nemoteno delovanje programske opreme v prihodnosti. Sodelovanje z izvajalci programske opreme je drago in terja veliko časa, zato si kot naročnik želite predvsem nekoga, ki garantira, da bo poskrbel za ustrezno pomoč pri vzdrževanju, popravljanju in posodabljanju programske opreme.

Ker se zavedamo kako pomembno je, da stranke ne izgubljajo potrebnega časa in energije v dolgotrajnih pogajanjih, v INNO Legal d.o.o. prisegamo na svoje izkušnje, kar nam omogoča, da delo opravljamo, hitro, kakovostno in učinkovito.

ZAUPANJE

Proces poslovnega sodelovanja zajema določeno mero razkrivanja. Že samo vaše potrebe in interese je v procesu pogajanja potrebno tehtno obrazložiti in prepričati nasprotno stran, da nanje pristane in vam ugodi. V procesu razvoja programske opreme je pogosto potrebno razkriti pomembne in občutljive informacije, znanja in poslovne skrivnosti, da projekt lahko nemoteno steče, prav tako je mogoče, da v procesu vašega sodelovanja nastanejo poslovne skrivnosti in zaupne informacije, ki jih je potrebno zavarovanje.  Potrebe in skrbi glede zaupnosti se lahko od podjetja do podjetja in od situacije do situacije močno razlikujejo.  Izjemno pomembno je, da uspete identificirati tovrstne informacije in oblikujete potrebne sporazume, ki jih varujejo. 

Projekti, ki vključujejo razvoj in implementacijo programske opreme so časovno zamudni, pogosto dragi in kompleksni. Za dobro medsebojno sodelovanje je izjemno pomembno, da tako naročnik kot izvajalec pod strokovno pravno pomočjo, aktivno sodelujeta v procesu pogajanj. Pogodbe o razvoju programske opreme morajo biti pripravljene natančno, premišljeno in tako da varujejo interese obeh strank. Z zadovoljenimi tremi stebri dobrega poslovanja t.j. HITROST, KAKOVOST in ZAUPANJE, pa garantiramo, da ste na dobri poti za dolgoročno sodelovanje z vašim novim izvajalcem programske opreme.

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI