Za vsa podjetja ki prodajajo svoja znanja in produkte/ storitve v tujino oziroma imajo partnerje v tujini.

1.Licenčne pogodbe, pogodbe za franšize, SAAS, EULA

2.Distribucijske, reseller in agentske pogodbe, pogodbe za uporabo avtorskih in ostalih pravic intelektualne lastnine, pogodbe za proizvodnjo in dobavo

3.Joint venture pogodbe, pogodbe o razvoju

4.Konzorcijske pogodbe

POGODBE, KI LOČIJO PORAŽENCE OD ZMAGOVALCEV: ŽE VESTE KAKO VSTOPITI NA TUJI TRG?

Globalizacija je podjetjem omogočila širjenje poslovanja v druge države, vstop na privlačne nove trge, zmanjšanje stroškov ali pridobitev posebnih znanj in izkušenj. Čezmejne transakcije, združitve in prevzemi (M&A) so postali pomemben instrument, s katerim podjetja postajajo multinacionalna. Mednarodno poslovanje ima številne prednosti, do hudih izgub pa priče, če niso sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito interesov podjetja. S katerimi pogodbami si podjetje zagotovi brezskrbno in uspešno sodelovanje v tujini?

Preden se lotimo mednarodnih pogodb, je potrebno poudariti, da se vsak začetni korak vstopa na tuje trge začne pri ustrezni  (mednarodni) zaščiti intelektualne lastnine (registracija patentov, zaščita strokovnega znanja, registracija blagovnih znamk,…).  Neustrezna zaščita vodi do izgube prihodkov, ugleda in konkurenčne prednosti in določa katera podjetja se bodo vrnila domov poražena in s sklonjeno glavo. Načrtovanje širjenja na tuji trg mora v začetni fazi zajemati jasno opredelitev katere blagovne znamke, patenti, modeli, dizajni, avtorske pravice pripadajo vašemu podjetju in katere izdelke storitve,  nameravate izvoziti v tujino oz. na kakšne načine bi lahko profitirali s svojimi pravicami intelektualne lastnine.

1.       MEDNARODNE LICENCE

Predpostavimo, da se evropsko podjetje A, ki je proizvajalec in prodajalec avtomobilov želi razširiti na kitajski trg. Na kitajski trg se razširi z mednarodno poslovno licenco. S kitajskim podjetjem sklene pogodbo, s katero kitajskemu podjetju dovoli uporabo svojega patenta za v zameno za plačilo.

Licenciranje intelektualne lastnine  je pogosta metoda, s katero podjetja vstopajo na nove trge. Čeprav licence prinašajo številne prednosti, je potrebno identificirati potencialne zaplete in zagotoviti, da je sporazum primeren tako za izdajatelja kot pridobitelja licence. Da bo licenčna pogodba res učinkovita, je potrebno najprej ugotoviti za katero vrsto intelektualne lastnine se podeljuje licenca in licenco temu primerno prilagoditi. Pri sestavljanju licenčne pogodbe je med drugim mogoče upoštevati tudi različne želje in interese strank.

Licenciranje je poslovni dogovor, pri katerem eno podjetje dovoli drugemu podjetju, da za določeno plačilo proizvaja njegov izdelek. Licenciranje je opredeljeno kot dovoljenje, ki ga dajalec licence podeli pridobitelju licence za uporabo pravic intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, patenti, blagovne znamke ali tehnologija, pod določenimi pogoji.. Na podlagi licenčne pogodbe multinacionalno podjetje podeli pravice svoje intelektualne lastnini tujemu podjetju za določeno časovno obdobje. Dajalec licence običajno prejme licenčnino za vsako proizvedeno in prodano enoto. Čeprav multinacionalno podjetje običajno nima lastniških deležev, pogosto zagotavlja stalno podporo in svetovanje. Večina podjetij meni, da je ta možnost licenciranja za vstop na trg možnost z nizkim tveganjem, saj običajno ni začetne naložbe.

Licenciranje intelektualne lastnine  je pogosta metoda, s katero podjetja vstopajo nove trge- Čeprav licence prinašajo številne prednosti, je potrebno identificirati potencialne zaplete in zagotoviti, da je sporazum primeren tako za izdajatelja kot pridobitelja licence. Da bo licenčna pogodba res učinkovita, je potrebno najprej ugotoviti za katero vrsto intelektualne lastnine se podeljuje licenca in se licenco temu primerno prilagodi. Poslovne skrivnosti, patenti, avtorske pravice imajo različne zahteve, prav tako imajo podjetja različne želje in interese, kar je potrebno upoštevati pri sestavljanju licenčne pogodbe.

Za multinacionalno podjetje je prednost licenciranja v tem, da bodo izdelki podjetja izdelani in na voljo za prodajo v tuji državi (ali državah), kjer je izdelek ali storitev licencirana. Multinacionalnemu podjetju ni treba porabiti lastnih sredstev za proizvodnjo, trženje ali distribucijo blaga. Prihodki se po navadi delijo med strankama.

Problem pogosto nastane kadar podjetji skleneta t.i.joint venture. Obe podjetji prispevata (in/ali) sredstva, kapital, tehnologijo, znanje in izkušnje.  Podjetji se morata v tem primeru dogovoriti o lastništvu vključenih intelektualnih lastnin, o lastništvu intelektualnih lastnin, ki nastanejo za časa sodelovanja, dogovoriti se morata kdo skrbi za razvoj in v primeru doprinosa k izboljšavam izdelka ali storitev lastnik teh izboljšav. Vsa ta vprašanja se naslovi v ustrezni pogodbi.

Klavzula o vračilu licence (angl.grant-back clause) zavezuje pridobitelja licence, da dodeli pravico do vseh prihodnjih izboljšav licenčne tehnologije dajalcu licence. Klavzula o vračilu licence omogoča dajalcu licence, da se izogne kasnejšim konkurenčnim pritiskom, do katerih bi lahko prišlo s strani pridobitelja licence. Gre za zelo koristno klavzulo, vendar je potrebno biti pozoren, da je klavzula v skladu z nacionalno zakonodajo.

2. SPORAZUM O ZAUPNOSTI

Sporazumi o zaupnosti ali sporazumi o ne razkrivanju (NDA) so pravno zavezujoče pogodbe, ki določajo pogoje, pod katerimi  stranka sme/ne sme  razkriti zaupne informacije drugi stranki. Varovanje zaupnosti je lahko zavezujoča samo za eno stranko (v tem primeru je dogovor enostranski) ali pa je zavezujoča za obe stranki (dvostranski sporazum).

Sklenitev sporazuma o ne razkrivanju podatkov ščiti konkurenčno prednost podjetja. V primeru, da konkurenčno podjetje pridobi informacije o inovativnih zamislih, procesih, novih projektih podjetja, in nove izdelke ali  ideje uporabi za svoj izdelek, podjetje izgubi leta in leta trajajoč proces razvijanja svojih inovativnih zamisli, zaradi česar je podjetje bilo sploh uspešno in prepoznavno.

Čezmejni sporazumi o varovanju podatkov so zapleteni in podrobni dokumenti – zlasti kadar sporazum varuje uporabo in prenos občutljivih informacij prek meja. Odločitev o veljavnem pravu, pristojnosti, morebitni škodi in jasnih opredelitvah kršitve lahko zmanjša negotovost ter skrajša čas in denar, porabljena za reševanje spora.

Smiselno je tudi vključiti konkurenčno klavzulo, ki določa odnos  zaposlenih ali poslovnih partnerjev,  ki dostopajo do zaupnih informacij. Ti sporazumi določajo časovno obdobje po preteku pogodbe o zaposlitvi, v katerem se mora nekdanji zaposleni ali poslovni partner vzdržati dela za konkurenta.

3. POGODBA O DISTRIBUCIJI in POGODBA O PROIZVODNJI

Gre za dogovor  med dobaviteljem izdelkov, ki so namenjeni prodaji  in drugim podjetjem, ki izdelke trži in prodaja. Distributer se strinja, da bo kupoval izdelke od dobaviteljevega podjetja in jih prodajal strankam na določenih geografskih območjih.

Mnoga podjetja pozabljajo, da je pogodba o proizvodnji v bistvu licenca za intelektualno lastnino. Praktično nemogoče je, da proizvajalec ne bi generiral intelektualne lastnine. Proizvajalec lahko za podjetje A npr. ustvari orodja, postopke, ki so potrebna za izdelavo izdelka podjetja A. Orodje bo tako postala intelektualna lastnina. Če želi podjetje A orodje prenesti k drugemu proizvajalcu ali pozneje oblikovati enako orodje, mora pridobiti lastništvo nad tem orodjem.

Proizvajalec od naročnika pridobi vse informacije, ki so potrebne za izdelavo: načrte, sheme, navodila. Načrti, sheme, navodila so vse oblike intelektualne lastnine.  Dostopanje do tovrstnih informacij omogoča proizvajalcu, da zlorabi te informacije in izdela nepooblaščene kopije, do česar lahko pride tudi po koncu sodelovanja. Tovrstne scenarije naslavlja ustrezno pogodbeno razmerje.

Mednarodno  poslovanje vključuje številna tveganja zlasti za mala in srednje velika podjetja. INNO Legal d.o.o. vam lahko pomaga na začetku, pri zasnovanju še kako pomembne strategije in v celotnem procesu sodelovanja z novimi partnerji. DA BO VAŠA KONKURENČNA PREDNOST RES OSTALA VAŠA!

    Zaščitite
    svoj posel

    *obvezno izpolnite

    Strokovnjaki za zaščito inovacij in transformacijo posla preko inovacij.

    STOPITE V STIK Z NAMI